Przegląd Australijski
Image Map

Strona
główna
Australia
z oddali
Świat Tubylców
Australijskich
Wędrówki
kulinarne
Piórem,
Pędzlem i...
„Panorama”
- miesięcznik
Ostatnia aktualizacja: 29.12.2012

IV Konkurs Muzyczny im. Ewy Malewicz

sierpień 2010

Ważna informacja dla Rodziców i nauczycieli muzyki. Rada Naczelna Polonii Australijskiej przypomina o IV Konkursie Muzycznym im. Ewy Malewicz.


Komitet Organizacyjny Konkursu postanowił od tego roku stworzyć nową kategorię wiekową dla ewentualnych uczestników Konkursu. .

O udział w IV Konkursie Muzycznym będą mogli ubiegać się rodzice dzieci, które nie ukończyły jeszcze 12 roku życia.

Decyzję taką podjęto na prośbę nauczycieli muzyki, którzy w swojej pracy pedagogicznej niejednokrotnie stykają się z utalentowanymi muzycznie dziećmi w wieku szkoły podstawowej.

Dla osób, które do tej pory nie brały udziału w Konkursie Muzycznym pragniemy wyjaśnić, że Ewa Malewicz, znana na emigracji polska wokalistka, przekazała w swoim testamencie Radzie Naczelnej Polonii Australijskiej spadek, od którego odsetki mają być przeznaczone na pomoc finansową dla utalentowanej muzycznie młodzieży australijskiej, polskiego pochodzenia. Będzie to zapomoga finansowa przyznana osobie, lub grupie osób, spełniających ustalone w Konkursie kryteria.

Konkurs Muzyczny Roku 2010 odbędzie się pod patronatem prof. Wandy Wiłkomirskiej

Warunki Konkursu:
 1. Polskie pochodzenie, (nawet jeśli tylko jeden z dziadków był Polakiem)
 2. Stałe zamieszkanie w Australii
 3. Wiek: poniżej 22 lat
 4. Udokumentowane uzdolnienia muzyczne
 5. Wyrażona na piśmie zgoda nauczyciela muzyki (może być po angielsku)
 6. Zgoda Rodziców (w przypadku osoby niepełnoletniej)
Osoby z całej Australii, zamierzające wziąć udział w Konkursie proszone są o:
 1. zgłoszenie swojego udziału poprzez przesłanie powyższych danych wraz z dodatkowymi dokumentami (np. świadectwa, nagrody itp.) na adres organizatorów, w terminie do końca sierpnia, bieżącego roku
 2. przygotowanie do prezentacji eliminacyjnej przynajmniej dwu kontrastujących utworów muzycznych, których wykonanie nie będzie krótsze niż 15 min. ale nie dłuższe niż 25 min. Ponieważ Konkurs odbywa się w Roku Chopinowskim, przynajmniej jeden z wykonywanych utworów powinien być autorstwa Fryderyka Chopina.
Eliminacje będą przebiegać w trzech grupach wiekowych:
 • poniżej 12 lat;
 • 12 - 16 lat
 • oraz 17 – 22 lat
Miejsce eliminacji: Klub Polski w Ashfield, 73, Norton St.
Termin: sobota, 2 oraz niedziela, 3 października, 2010r

Zgłoszenia udziału w Konkursie można dokonać przesyłając wymagane informacje albo elektronicznie lub też za pośrednictwem poczty na adres:

Marianna Łacek 16 Elizabeth St. Ashfield NSW 2131

lub:

Do podania należy dołączyć zaświadczenia potwierdzające prawdziwość podanych informacji. Np. kopie świadectw, opinie nauczycieli muzyki, dyrygentów, organizatorów występów itp.

Uwaga! Uzyskanie pierwszego miejsca w jednej z młodszych grup wiekowych nie stanowi przeszkody uczestniczenia w starszej grupie podczas kolejnego Konkursu.

Jury Konkursu:

Skrzypaczka, prof. Wanda Wiłkomirska;

Pianista prof. Maciej Pawela;

Dyrygent, maestro Włodzimierz Kamirski.

Organizatorzy pragną wyjaśnić, że oprócz nagród pieniężnych przyznawanych przez Jury Konkursu, wszyscy otrzymują ozdobne dyplomy uczestnictwa z podpisami Jury. Wielu uczestników otrzymuje także jedną, a nawet i więcej nagród pozaregulaminowych, ufundowanych przez organizacje społeczne, stowarzyszenia a także osoby prywatne. Do tej pory żaden z uczestników Konkursu nie odszedł bez otrzymania którejś z nagród pieniężnych.

Uczestnicy spoza Sydney przyjeżdżają na Konkurs na własny koszt. Organizatorzy mogą pomóc w załatwieniu stosunkowo niedrogiego zakwaterowania w pobliżu Ashfield.


Marianna Łacek


Poleć ten artykuł znajomemu | zobacz co słychać na forum
Copyright © Przegląd Australijski 2004-2011