Przegląd Australijski
Image Map

Strona
główna
Australia
z oddali
Świat Tubylców
Australijskich
Wędrówki
kulinarne
Piórem,
Pędzlem i...
„Panorama”
- miesięcznik
Ostatnia aktualizacja: 29.12.2012

Kustosze pamięci Polonii

październik 2011

Ocalić od zapomnienia


Od lewej: Aleks Naraniecki, Marzena Piskozub, Józef Catera, Elżbieta Stacherska-Kot, Stefan Wiśniowski (w rogu z kamerą – Ania Zamecznik), Helena Evert, Wanda Horky, Melania Gałucka, Lidia Legun, Bogdan Legun

Marzena Piskozub, Stefan Wiśniowski, Aleks Naraniecki, Zdzisław A. Derwiński

Lucyna Artymiuk, Konsul Generalny RP Daniel Gromann, Bernard Korbman

Helena Evert, Bogusław Kot, Ania Zamecznik, Józef Cetera. Marzena Piskozub

Konsul Genralny RP Daniel Gromann, Bernard Korbman, Bogdan Legun, Lidia Legun, Malenia Gałucka

Marzena Piskozub, Stefan Wiśniowski, Aleks Naraniecki, Jadwiga Weston

Lucyna Artymiuk, Bernard Korman

18 września 2011 r., po raz pierwszy w Australii, z inicjatywy Muzeum i Archiwum Polonii Australijskiej (MAPA), pani Lucyna Artymiuk zorganizowała warsztaty pod tytułem The Custodians of Community Memory – strategic workshop for Polish community museums and archival initiatives.

W spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele trzech organizacji o podobnym profilu: Muzeum i Archiwum Polonii Australijskiej z Melbourne, Polski Instytut Historyczny z Canberry, Wirtualne Muzeum Kresy- Syberia z Sydney oraz niezależni obserwatorzy.

W spotkaniu brał także udział Konsul Generalny RP, pan Daniel Gromann, który w swoim przemówieniu podkreślił ważność takiej działalności, która ma na celu utrwalenie historii osadnictwa polskiego oraz jego wkładu w życie kulturalne, socjalne, gospodarcze i polityczne Australii. Rząd polski jest bardzo zainteresowany taką działalnością i będzie ją wspierał w miarę potrzeb i możliwości.

Muzeum i Archiwum Polonii Australijskiej (MAPA)

Pierwszym prelegentem była prezes MAPA – dr Helena Evert. Przypomniała, że organizacja ta została założona 20. 10. 1991 r. przez Zdzisława A. Derwińskiego i Dariusza Guntera-Spożyńskiego, a oficjalnie zarejestrowana 18.2.1992 r. Zmieniali się ludzie i obsada funkcji w zarządzie.

Obecnie Zarząd tworzą: dr Helena Evert (prezes), Zdzisław A. Derwiński (wiceprezes), Maria Peszek (skarbnik), Bogusław Kot (sekretarz), Ania Zamecznik i Lucyna Artymiuk.

Siedziba MAPA mieści się w Domu Polskim „Millenium”, 296 Nicholson Str., FOOTSCRAY, Vic. 3011.

MAPA wynajmuje w Domu Polskim „Millenium” dwa pokoje, w których na regałach znajduje się 52,2 metry materiałów archiwalnych. Są to książki, prasa polska wydawana w Australii, dokumenty archiwalne pochodzące z różnych organizacji (m.in. Rady Naczelnej Polskich Organizacji w Australii, Federacji Polskich Organizacji w Wiktorii, Stowarzyszenia im. T. Kościuszki, Stowarzyszenia Polskich Kombatantów w Australii), zdjęcia, wywiady – 44 nagrania wideo/audio.

MAPA wydaje „Rocznik Muzeum i Archiwum Polonii Australijskiej” pod red. Zdzisława A. Derwińskiego. Organizowane są wystawy i warsztaty o różnej tematyce; a Zdzisław A. Derwiński przy okazji każdego Walnego Zebrania MAPA – wygłasza odczyty na tematy historyczne.

MAPA jest członkiem Rady Naczelnej Organizacji Polskich w Australii. Działalność swoją finansuje ze składek członkowskich i donacji.

Polski Instytut Historyczny

Drugim prelegentem była pani Wanda Horky, prezes Polskiego Instytutu Historycznego w Canberze.

Instytut został założony przez Andrzeja Kleberga w roku 1996. Posiada w swych zbiorach nagrania 89 wywiadów, materiały o historii osadnictwa polskiego w Australii od II wojny światowej do dzisiaj, które świadczą o wartościach wniesionych przez Polaków w życie Australii – w jej życie polityczne, kulturę, historię, w życie intelektualne... W tym Instytucie zgromadzono materiały dokumentujące wkład Polaków w II wojnę światową, a także dotyczące takich tematów jak zbrodnia sowiecka w Katyniu, powstanie warszawskie 1944 r., powstanie w getcie warszawskim w 1943 r. itp.

Polski Instytut Historyczny ściśle współpracuje z Narodową Biblioteką w Canberze.

Wirtualne Muzeum Kresy - Syberia

Prezes Fundacji Kresy-Syberia Stefan Wiśniowski z Sydney, przedstawił działalność Fundacji oraz Wirtualnego Muzeum Kresy-Syberia, których honorowymi patronami są marszałek Senatu RP Bogdan Borusewicz i minister spraw zagranicznych RP Radosław Sikorski.

Działalność Fundacji Kresy-Syberia poświęcona jest obywatelom polskim rozsianym po całym świecie, którzy zostali zesłani na Syberię i w różne inne miejsca Związku Sowieckiego, a ich cierpienia zostały nazwane „Golgotą Wschodu” – przeszły ją ok. 2 miliony Polaków. Ich losy splatały się ze wszystkimi innymi losami Polaków, którzy walczyli z nazistowskimi Niemcami w Afryce i w Europie, z bolszewicką przemocą, którzy przeżyli gehennę w obozach jeńców wojennych i w obozach pracy. Po 70 latach próbujemy zebrać jak najwięcej informacji, wywiadów, dokumentów, aby świat pamiętał o okropności wojen i przekazał prawdę przyszłym generacjom.

Rolę neutralnego moderatora prowadzącego dyskusję pełnił były dyrektor Holocaust Centre w Melbourne Bernard Korbman (obecnie prezes Australian Society of Polish Jews and their Decendants), który na wstępie w znakomity sposób wskazał na podstawy działalności tego rodzaju placówek, na ważność umiejętności „sprzedawania” informacji, kontaktów z instytucjami naukowymi i z mediami. Podkreślił, że najważniejszym aspektem tego rodzaju działalności jest pasja ludzi, którzy pragną ocalić nasze dzieje od zapomnienia.

Na koniec odbyła się dyskusja nad projektami i strategiami w swoich grupach. Będą one przedstawione na następnym spotkaniu przedstawicieli tych organizacji. Stwierdzono też, że należy ustalić zasady współpracy z innymi grupami polonijnymi o podobnym charakterze.

Zachęcamy więc inne organizacje do nawiązania kontaktów i współpracy z Muzeum i Archiwum Polonii Australijskiej, Polskim Instytutem Historycznym w Australii, z Fundacją Kresy-Syberia.

Planowane jest wydanie wygłoszonych referatów w formie broszury.


Bogusław Kot


Poleć ten artykuł znajomemu | zobacz co słychać na forum
Copyright © Przegląd Australijski 2004-2011