Przegląd Australijski
Image Map

Strona
główna
Australia
z oddali
Świat Tubylców
Australijskich
Wędrówki
kulinarne
Piórem,
Pędzlem i...
„Panorama”
- miesięcznik
Ostatnia aktualizacja: 29.12.2012

Pożegnanie wybitnego Polaka

Przegląd Australijski, listopad 2006

Prof. Jerzy Smolicz: „Żeby być dobrym Australijczykiem trzeba być dobrym Polakiem”


Profesor Jerzy Jarosław Smolicz

3 listopada 2006 roku zmarł Profesor Jerzy Jarosław Smolicz – jeden z najwybitniejszych Polaków w Australii, światowej sławy socjolog, Członek Zagraniczny Polskiej Akademii Umiejętności, odznaczony Krzyżem Komandorskim Orderu Zasługi Rzeczypospolitej Polskiej. Powszechnie znaną maksymą Pana Profesora było: „żeby być dobrym Australijczykiem trzeba być dobrym Polakiem”.

Prof. Jerzy Smolicz był dyrektorem Centre for Intercultural Studies and Multicultural Education The University of Adelaide. Jego badania socjologiczne dotyczyły pluralizmu kulturowego w społeczeństwach wieloetnicznych. Wyniki tych badań przyczyniły się do rozwoju polityki wielokulturowości w Australii (multikulturalizm) i znalazły zastosowanie w innych, zróżnicowanych etnicznie krajach świata.

Maciej Juszczyński, który przyjechał wraz z rodziną do Adelaide w lutym 2002 roku na studia na Uniwersytecie Adelajdzkim, mówił na naszych łamach: „Ogromne znaczenie ma dla mnie fakt, że studiuję pod kierunkiem profesora Jerzego Smolicza. Poznaliśmy się wcześniej w Warszawie. Jest to człowiek, który bardzo mi imponuje. To uczeń profesora Jerzego Zubrzyckiego z Canberry. Obaj panowie są głównymi ekspertami w zakresie badań nad multikulturalizmem w Australii. Do tych badań i ja pragnę dołączyć. Interesuję się zarządzaniem konfliktami międzykulturowymi. Uważam, że wiedza w tym zakresie ma i będzie miała ogromne znaczenie we współczesnym, pomieszanym kulturowo świecie”.

Globalizacja, kultury różnych narodów, wielokulturowość, język jako główna wartość każdej kultury – profesor pisał o tym i wykładał na wielu uczelniach świata. Nie tylko w Australii, także w Stanach Zjednoczonych, w Wielkiej Brytanii, w Niemczech, Kanadzie, Norwegii, w Polsce, a także w Nowej Zelandii, na Filipinach, w Singapurze, w Indiach.

Prof. Jerzy Smolicz, który przewodniczył komitetowi doradczemu ministra edukacji w Południowej Australii i komitetowi ds. wielokulturowych w szkołach podstawowych i w gimnazjach, zajmował się edukacją językową w programach nauczania szkół podstawowych i średnich w Południowej Australii, pluralizmem kulturowym i językowym i sposobem ich wprowadzania do australijskiego systemu edukacyjnego. Za Jego wkład w dziedzinę edukacji Senat Uniwersytetu Adelajdzkiego przyznał mu tytuł Profesor-Emeritus.

* * *

Msza żałobna odbyła się w sobotę, 11 listopada w kościele pw. Zmartwychwstania Pańskiego na Unley. Żegnali Go Polacy i Australijczycy. Prywatny pogrzeb odbył się na cmentarzu w Sevehill, gdzie są pochowani rodzice prof. Smolicza.

* * *

Profesor Jerzy Smolicz miał niewiele ponad cztery lata, gdy wybuchła II wojna światowa. Urodził się bowiem 2 lutego 1935 roku w Warszawie. Tuż przed wojną mieszkał wraz z rodziną w Nieświeżu. Jego rodzice byli tam nauczycielami. Ich droga do Australii wiodła – jak wielu innych Polaków tu mieszkających - przez wywózkę do Rosji. Ojciec trafił do łagru na Syberii, a Jerzy z matką – do kołchozu w Kazachstanie. Po utworzeniu w ZSRR Wojska Polskiego, Rodzina Smoliczów przedostała się do Persji. Po roku zostali przewiezieni do Libanu, gdzie Jerzy mógł kontynuować naukę rozpoczętą w polskiej szkole w Teheranie.

Na wieść o organizowaniu się polskiego państwa komunistycznego Smoliczowie już do ojczyzny nie wrócili. Osiedlili się w Szkocji. Na uniwersytecie w Edynburgu Jerzy Smolicz ukończył wydział chemii i podjął studia socjologiczne na Oxfordzie.

W 1965 roku rodzina Smoliczów zamieszkała w Adelaide, gdzie Jerzy otrzymał propozycję wykładów z socjologii na Uniwersytecie Adelajdzkim.

Rodzice prof. Jerzego Smolicza spoczęli w Seven Hill, w miejscu gdzie osiedlili się 150 lat temu pierwsi polscy osadnicy. Wraz z Nimi spoczywa teraz profesor Jerzy J. Smolicz.


Lidia Mikołajewska

Zdjęcie: www.adelaide.edu.au


Poleć ten artykuł znajomemu | zobacz co słychać na forum
Copyright © Przegląd Australijski 2004-2011