Przegląd Australijski
Image Map

Strona
główna
Australia
z oddali
Świat Tubylców
Australijskich
Wędrówki
kulinarne
Piórem,
Pędzlem i...
„Panorama”
- miesięcznik
Ostatnia aktualizacja: 29.12.2012

Złote Sowy 2009 – Polonijne „Oskary” w Austrii

listopad 2009

Redakcja pisma polonijnego JUPITER – organu Klubu Inteligencji Polskiej w Austrii i Federacji Kongres Polonii w Austrii – zorganizowała dotąd trzy edycje Plebiscytu na najpopularniejszego i najaktywniejszego działacza polonijnego w Austrii.

Od 2006 roku przyznajemy – jako Redakcja Jupitera organu Federacji Kongresu Polonii w Austrii we współpracy z Wydziałem Konsularnym przy Ambasadzie RP w Austrii – po uprzednim przeanalizowaniu kandydatur, nagrodę ZŁOTE SOWY Polonii dla osób wyróżniających się nie tylko aktywnością, kulturą osobistą, postawą moralną, ale i społeczną - życzliwością i umiejętnością współpracy z polonijnymi środowiskami. Działających ponad podziałami i broniących dobrego imienia Polski i Polaków na emigracji. Takie polonijne „Oskary”.

Honorowe Złote Sowy (statuetki wykonał artysta plastyk Zbigniew Falikowski), osobom wyróżnionym w 7 kategoriach:

  • działacz polonijny
  • literatura
  • sztuki plastyczne
  • muzyka
  • nauka
  • media polonijne
  • za całokształt – zasłużonym w innych dziedzinach

Patronatem honorowym Polonijne Oskary obejmują: TV Polonia, Ambasada RP w Austrii, Stowarzyszenie Wspólnota Polska, Ministerstwo Spraw Zagranicznych RP, Ministerstwo Spraw Zagranicznych w Austrii, Ministerstwo Kultury i dziedzictwa Narodowego RP.

Impreza będzie nagrywana i prezentowana przez TV Polonię w programie Wieści Polonijne, „Śniadanie na podwieczorek” – być może przez POLSAT.

Zgłoszenia kandydatów prosimy nadsyłać do końca listopada 2009 roku na adres e-mailowy: kpi@chello.at


Za członków Kapituły: Jadwiga M. Hafner


Poleć ten artykuł znajomemu | zobacz co słychać na forum
Copyright © Przegląd Australijski 2004-2011