Nieskończone

Prawda to prosta nieskończona…
Boki trójkąta jak ramiona…
A trójkąt kąty ma jednakie.

Trójkąt jest linią nieskończoną,
Ta prawda nie jest za zasłoną,
I nie jest szyfrem to, ni znakiem…

Suma trzech kątów jest nam znana,
Zwiększamy jeden, cóż za zmiana…
Prostą się linie boków stały…

Trójkąt ma jeden kąt w trzech kątach
Tu już nie można nic poplątać…
W nieskończoności problem cały.

Mikołaj z Kuzy, wiek piętnasty…
On to opisał i wyjaśnił
W Niewiedzy Oświeconej Księdze.

A my pół tysiąclecia potem
Czytać możemy dzieło o tem
I śnić o nauki potędze.

(wiersz inspirowany dziełem Mikołaja z Kuzy „O oświeconej niewiedzy”)


Wróć do spisu wierszy