Zerwane pieczęcie

Los – na nim pieczęć ze wstążką;
Ścieżka, co jest nazbyt wąską,
Przesądy i zabobony.

Mnie trzeba słońca i ciepła
I żaru, chociażby z piekła,
By świat mój był odmieniony.


Wróć do spisu wierszy