Przegląd Australijski
Image Map

Strona
główna
Australia
z oddali
Świat Tubylców
Australijskich
Wędrówki
kulinarne
Piórem,
Pędzlem i...
„Panorama”
- miesięcznik
Ostatnia aktualizacja: 29.12.2012

Obchody 150-lecia polskiego osadnictwa w Południowej Australii

Panorama, wrzesień 2006

Legenda „Solidarności” Bogdan Borusewicz będzie naszym gościem w Polish Hill River


Bogdan Borusewicz

Polonia w Południowej Australii celebruje w tym roku 150 rocznicę polskiego zbiorowego osadnictwa Polaków w naszym stanie. Patronat nad tymi uroczystościami przyjął Arcybiskup Philip Wilson.

Dokładnie 17 sierpnia 1856 roku, na pokładzie żaglowca AUGUST, przypłynęło 131 osób z Dąbrówki Wielkopolskiej.

Emigranci osiedlili się w Seven Hill (koło Clare) oraz w Polish Hill River (ta miejscowość przyjęła swoją nazwę od osiadłych tam polskich emigrantów).

W związku z tymi uroczystościami czeka nas jeszcze kilka wspomnieniowych spotkań; jednym z nich jest organizowane przez Komitet Polish Hill River Church Museum, spotkanie w dniu 8 października w Polish Hill River. W spotkaniu tym weźmie udział 8-osobowa delegacja Senatu RP, której będzie przewodniczył Marszałek Senatu RP p. Bogdan Borusewicz.

Pana Bogdana Borusewicza zaprosił do Australii Komitet PHRChM, pismem z dnia 2 maja br., Rada Naczelna Polonii Australijskiej i Nowozelandzkiej pismem z dnia 8 maja br. oraz Federacja Organizacji Polskich w Południowej Australii wraz z Komitetem Organizacyjnym 150. Polskiego Osadnictwa w S. A.

W dniach 2 – 7 lipca br. odbyła się oficjalna wizyta delegacji Parlamentu Australii w Polsce. Delegacja składała się z 6 senatorów i sekretarza, i wzięła udział w spotkaniach w Warszawie i w Krakowie. W Warszawie, delegacja po spotkaniach w Senacie i w Sejmie, zwiedziła między innymi Muzeum Powstania Warszawskiego, w Muzeum Historycznym Miasta Warszawy obejrzała film „A jednak Warszawa”. W Krakowie odwiedziła Uniwersytet Jagielloński – zapoznała się z jego historią i osiągnięciami oraz zwiedziła Niemiecki Hitlerowski Obóz Zagłady Auschwitz-Birkenau, gdzie złożyła wiązanki kwiatów pod Ścianą Straceń.

Senator Ian Macdonald w czasie tej wizyty przekazał na ręce Marszałka Senatu RP zaproszenie od Przewodniczącego Senatu Australii oraz Przewodniczącego Izby Reprezentantów do złożenia przez delegację Sejmu i Senatu RP oficjalnej wizyty w Australii. Tak więc zaproszenia do Australii Marszałka Senatu RP przez Polonię, zbiegły się z zaproszeniem złożonym przez przedstawicieli Australii i wizyta delegacji Senatu RP stała się wizytą oficjalną.

Termin obchodów 150. w Polish Hill River został skoordynowany z sesją Parlamentu Australijskiego, stąd data 8. 10. 2006 r.

Delegacja z Polski przyleci do Adelaide, przez Brisbane, 7 października w godzinach popołudniowych, 8 października weźmie udział w uroczystościach w Polish Hill River (Msza św. Koncelebrowana, występ TATR, zwiedzanie Polish Hill River Church Museum, lunch) i odleci z Adelaide do Canberry w poniedziałek 9. 10. przed południem.

Bogdan Borusewicz, Marszałek Senatu RP VI kadencji, to legenda gdańskiej opozycji.

Urodził się 11 listopada 1949 roku w Lidzbarku Warmińskim, dokąd rodzice przybyli z Wilna. W 1958 roku zamieszkał w Sopocie. Pierwszy raz został skazany – na trzy lata więzienia – jako 19-letni uczeń Liceum Sztuk Plastycznych w Gdyni-Orłowie – za druk i kolportaż ulotek w czasie wydarzeń marcowych w 1968 roku.

Tuż po ukończeniu studiów na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim, w 1976 roku wstąpił do Komitetu Obrony Robotników i pomagał strajkującym robotnikom w Radomiu. Rok później współorganizował, razem z Andrzejem Gwiazdą i jego żoną Joanną i Krzysztofem Wyszkowskim, Wolne Związki Zawodowe Wybrzeża.

W 1980 roku uczestniczył w przygotowaniach do sierpniowego strajku w Stoczni Gdańskiej i redagowaniu 21 postulatów strajkowych. Szczególny nacisk kładł na postulaty żądające zniesienia cenzury, założenia Wolnych Związków Zawodowych, wypuszczenia na wolność więźniów politycznych PRL oraz transmisji mszy świętych w radiu.

Po podpisaniu Porozumień Sierpniowych wspomagał organizowanie struktur NSZZ „Solidarność”.

Od wprowadzenia stanu wojennego, 13 grudnia 1981 roku, ukrywał się i prowadził działalność w podziemiu. Aresztowany przez służby SB w styczniu 1986 roku, został zwolniony z więzienia na mocy amnestii w 1988 roku.

Po wyjściu z więzienia wspierał strajk majowy w Stoczni Gdańskiej i ponownie organizował powstawianie struktur „Solidarności” – jest to jednak już II „Solidarność”, mająca zmieniony Statut i ponownie zarejestrowana, a nie reaktywowana I „S”.

Po zwycięstwie Lecha Wałęsy w wyborach prezydenckich Bogdan Borusewicz został wiceprzewodniczącym Komisji Krajowej „Solidarności” i posłem na Sejm RP. Z pełnionych funkcji odszedł po przyjęciu, przez sejm, votum nieufności wobec rządu Hanny Suchockiej i rozwiązaniu sejmu przez Lecha Wałęsę. W kolejnych wyborach parlamentarnych startował z listy Unii Demokratycznej.

W Sejmie II kadencji kierował Komisją ds. Służb specjalnych. Mandat Sejmu III kadencji zdobył już jako kandydat Unii Wolności (mutacji Unii Demokratycznej). W rządzie Jerzego Buzka był sekretarzem stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji. Odszedł z pełnionej funkcji po wyjściu UW z koalicji rządzącej. W kolejnych wyborach parlamentarnych nie zdołał zdobyć mandatu ale został wicemarszałkiem Województwa Pomorskiego. W 2005 roku nie przystąpił do, tworzonej przez działaczy Unii Wolności, Partii Demokratycznej – demokraci.pl, nie zgadzając się na udział w tym nowym ugrupowaniu osób związanych z SLD: Marka Belki i Jerzego Hausnera. W wyborach do senatu, w 2005 roku, wystartował jako kandydat niezależny ale popierany przez Platformę Obywatelską oraz Prawo i Sprawiedliwość.

Udzielił również poparcia prof. Lechowi Kaczyńskiemu jako kandydatowi na prezydenta RP.

W październiku 2005 roku został wybrany Marszałkiem Senatu RP VI kadencji. Jego żoną była Alina Pieńkowska – wspaniała, niezapomniana uczestniczka sierpniowego strajku w Stoczni Gdańskiej, późniejsza senator RP (zmarła w 2002 roku). Jest ojcem Kingi, studentki Uniwersytetu Gdańskiego.

Marszałek Senatu jest miłośnikiem gór i wędrówek z namiotem i plecakiem.

W 2004 roku zmierzył się z masywem Czernohory na Ukrainie.


Krystyna Misiak


Poleć ten artykuł znajomemu | zobacz co słychać na forum
Copyright © Przegląd Australijski 2004-2011