Przegląd Australijski
Image Map

Strona
główna
Australia
z oddali
Świat Tubylców
Australijskich
Wędrówki
kulinarne
Piórem,
Pędzlem i...
„Panorama”
- miesięcznik
Ostatnia aktualizacja: 29.12.2012

Wystarczy apostille

Panorama, listopad 2005

Rozmowa z konsul Iloną Kałdońską


Ilona Kałdońska

W ubiegłym roku Prezydent RP ratyfikował Konwencję znoszącą wymóg legalizacji zagranicznych dokumentów urzędowych.

— Konwencja weszła w życie 14 sierpnia tego roku i od tej pory wszystkie urzędowe dokumenty australijskie – sądowe, komornicze, administracyjne, akty notarialne, dokumenty prywatne podpisane przez strony i poświadczone urzędowo - nie podlegają już legalizacji w Konsulacie Generalnym RP w Sydney — mówi Ilona Kałdońska. — Mamy bezwzględny zakaz legalizowania takich dokumentów — podkreśla pani konsul.

Więc co możemy zrobić w tej sytuacji? Gdzie i w jaki sposób je legalizować?

— Nie ma już takiej potrzeby, by oficjalne dokumenty państwowe (w tym przypadku australijskie) legalizować. W miejsce legalizacji Konwencja wprowadza poświadczenie zwane APOSTILLE. Jest to jednolita dla wszystkich państw Konwencji pieczęć, która jest dołączana do dokumentu lub umieszczana na samym dokumencie. Istotne jest, że tak poświadczony dokument (przez apostille) przedkładamy bezpośrednio odpowiednim władzom, urzędom i instytucjom Państw-Stron Konwencji. Już nie musimy starać się o żadne inne pieczątki i poświadczenia tego typu dokumentów. Do tego celu nie są już potrzebne poświadczenia przedstawicielstw dyplomatycznych i urzędów konsularnych.

Gdzie zdobyć tę pieczęć?

— W Department of Foreign Affairs and Trade (DFAT).

Każdy kraj, który jest stroną Konwencji (86 krajów - w tym Australia, państwa członkowskie Unii Europejskiej, USA, Rosja, Izrael), wyznacza organ odpowiedni do legalizacji. W Polsce też jest to Ministerstwo Spraw Zagranicznych. W Australii DFAT. Jest to dla nas istotne ułatwienie. Pani konsul, proszę dla Czytelników „Panoramy” o kilka praktycznych porad prawnych.

— Chciałabym zwrócić uwagę na kilka spraw. Na przykład: jeśli ktoś zamierza udzielić pełnomocnictwa w Polsce do kupna lub sprzedaży nieruchomości, musi złożyć swój podpis w obecności australijskiego notariusza. I proszę nie mylić go z Sędzią Pokoju (Just of Peace)! W Polsce jest to instytucja nieznana. Dlatego na najważniejszych dokumentach musi być podpis notariusza!  Jeszcze do 14 sierpnia tego roku poświadczaliśmy jego pieczęć, teraz wystarczy apostille.

Zmiana dotycząca legalizacji zagranicznych dokumentów urzędowych ma wpływ na inne procedury w Konsulacie Generalnym RP w Sydney. Chcę uprzedzić, że zmieniły się stawki opłat za rozmaite wnioski do nas kierowane – za zmianę nazwiska, za umiejscowienie aktów stanu cywilnego i inne. Osoby, które zamierzają wysłać jakiekolwiek wnioski do Konsulatu, niech sprawdzą naszą stronę internetową, która jest na bieżąco aktualizowana (www.poland.org.au). Tam znajdą wszystkie niezbędne informacje.

I jeszcze jedna, ale bardzo ważna moim zdaniem uwaga: Konsulat Generalny RP w Sydney przyjmuje tylko oryginalne dokumenty, a nie poświadczone kopie. Oryginały wysyłamy do Polski i te dokumenty nie są nam zwracane. Jeżeli ktoś chce np. wpisać australijski akt małżeństwa w polskie księgi stanu cywilnego i przyśle nam oryginalny australijski akt małżeństwa, musi pamiętać, że ten dokument zostaje w Polsce i do nas już nie wróci.

Pani konsul, rozmawiamy w dniu wyborów prezydenckich w Polsce. Wybrano już nowy Parlament, będzie nowy Prezydent RP.  Ciekawa jestem, co los naszym Rodakom w kraju przyniesie...

— Miejmy nadzieję, że będą to tylko zmiany na lepsze. Ja osobiście jestem pełna optymizmu. W Polsce już tak wiele się zmieniło. Myślę tu o naszym przystąpieniu do Unii Europejskiej i o młodych ludziach, którzy są coraz bardziej aktywni, chcą się uczyć i poznawać inne kraje. Wierzę, że wielu z nich – po latach doświadczeń spędzonych za granicą – wróci do Polski po to, by pracować dla jej dobra.

Dziękuję Pani za rozmowę.


Rozmawiała Lidia Mikołajewska


Poleć ten artykuł znajomemu | zobacz co słychać na forum
Copyright © Przegląd Australijski 2004-2011