Korzenie

z myślą o Tacie

Gdzie jest mój kraj
jest gdzieś daleko
za głębiną zdarzeń
za górami nazw
w rozmarzeniu porannym
w moich żywych snach

gdzie jest mój dom
jest w ozdobnikach
przywiązania mego
za widnokręgiem dnia
za ciemnością nocy
w białych bzach

gdzie ma rodzina
jest wszak tutaj ze mną
w poziomkach wspomnień
mroku mitów prawd
w zachodach cieni ciszy
w szeptach traw

pośród aborygeńskich barw
szukamy przodków wspólnych zjaw


Wróć do artykułu