Pusta plaża

Pusta plaża...
Samotny ratownik
patrzy skupiony w fale.
Nikt nie woła na pomoc,
nikt nie daje znaku.
On jednak patrzy wytrwale...

Życie ludzkie więcej tu warte
niż na przykład w Iraku.


Wróć do spisu wierszy